‘Trỏ về’
là nếp sống nơi đây!

Maha Mangala – miền đất cho sự “trở về”, cho những ai biết trân quý sự sống, trở về với thiên nhiên, với nhiên tánh, với sự sống chính mình, chân thật, gần gũi và giản uyên.

Nguồn cảm hứng bất tận từ bộ Kinh cổ Maha Mangala Suita/ Đại Phúc Đức – nền tảng giáo dục trí tuệ, hàm dưỡng năng lượng và nếp sống chu viên cho sự phát triển toàn diện của sự sống.

Mỗi ngày một “hạt bình yên “ – hạt cho mình, hạt tặng cho người. Cho nhau một búp sen tay, cho nhau một nụ cười, một ánh mắt thiện lương, một lời động viên, tán thán, một lời khuyên chân thật, sự sống chân thật, gần gũi và giản uyên.

Maha Mangala nguyện đem “hạt bình yên” này góp cho sự sống của nhân sinh, muôn loài, nguyện bình yên có mặt khắp nơi nơi trên địa cầu xinh đẹp này!

 

Di Sản Maha Mangala

Dòng chảy pháp bảo Maha Mangala sống động 2600 năm của từ đấng giác ngộ Buddha là di sản, là con đường MAHA Mangala, con đường bất tận bởi đó chính là sự sống trong vũ trụ pháp giới này, trong thế giới này, trong bạn, trong tôi, là sự sống của nhân sinh, muôn loài như cây, như cỏ, nhưmạch nước mang sự sống muôn nơi.

MAHA là to lớn/Đại
MANGALA là phước đức, là dòng năng lượng sống.

Xem Thêm
Nếp Sống Bình Yên

At Maha Mangala, your journey is beyond nurturing your soul and body but also about discovering the essence of daily practice. Join us on a quest to uncover the true values of serene living.

Xem Thêm
Cùng Nhau Hàm Dưỡng Năng Lượng

welcometo@mmangala.com
+(84) 02363 919 789
Liên Hệ